KGIGroep header KGIGroep

Duurzame stille woningen verhogen het comfort!

G eluid is een thema dat de laatste tijd op veel architectuuragenda's is verschenen. Maar er wordt vrijwel nooit actief op geluid ontworpen, met de bedoeling om de ervaring van de publieke ruimte te intensiveren of te verbeteren. De stad resoneert, galmt, echoot, dempt of isoleert alle stadsgeluiden en heeft daarmee een grote invloed op het klankbeeld. Duurzaam en energiezuinig bouwen wint steeds meer aan populariteit. Het bouwen van een zo

G energiezuinige woning is dan ook een trend die steeds meer zal worden toegepast. Maar waarom zouden we daar stoppen? Wat als we een stap verder gaan? Een huis dat niet alleen op het gebied van duurzaamheid hoog scoort, maar een huis dat ook op het gebied van wooncomfort, gezondheid en gemak optimaal presteert?


KGIGROEP heeft met innovatieve partijen net dat stapje extra willen zetten. Bedrijven uit de advies en bouwsector die met hun gezamenlijke expertise werken aan de ontwikkeling van een Duurzame Stille Woning.


De economische schade die geluidshinder veroorzaakt wordt in een studie uitgevoerd in opdracht van de Europese Unie, geschat op 0,2 tot 2 procent van het bruto binnenlands product. Voor Nederland zou dat bij 0,2 procent uitkomen op zo'n 1,5 miljard euro.

1

Gezondheid van de mens
• Volgens onderzoek is de ziektelast van luchtvervuiling en geluidsoverlast bijna gelijk.

2

Comfort (optimaal comfort waardoor beleving - waarde wordt verhoogd)
• Een op de vier van de Nederlandse bevolking noemt geluidsoverlast de grootste woonergernis.

3

Bewustwording (wonen in een duurzame stille woning is anders dan duurzaam wonen)
• Geluidsbewust bouwen is toekomstgericht werken (volgens de gehele levenscyclus en levensduur van een woning).

4

Energiemanagement (reduceren energieverbruik door geluidsisolatie en bewustwording)
• Geluidsisolatie is ook warmte-isolatie wat weer te maken heeft met een aantal elementen (geluidslekken) zoals ventilatie/glas/gevel/vloer/dak.

Er zijn tal van mogelijkheden om de formule van DSW toe te passen
KGIGROEP bestaat uit een netwerk van specialisten op het gebied van akoestiek en geluidsisolatie. Hierdoor zijn we 1 aanspreekpunt voor de opdrachtgever. Wij faciliteren, adviseren, ontwikkelen en begeleiden de leden van de groep. De KGIGROEP draagt zorg voor de coordinatie en de afstemming met alle, bij de bouw betrokken, disciplines en personen. Doordat wij onze krachten bundelen zijn wij de grootste organisatie op het gebied van geluidsisolatie en geluidsabsorptie. Door de toenemende vragen over geluidsoverlast en industrielawaai kunnen we deze problemen in kaart brengen door middel van een geluidsmeting en akoestische rapport en daarmee laten zien welke oplossing het best past. Hierdoor werken wij voor zowel grote opdrachtgevers zoals overheden, gemeenten, woningbouwcorporaties en brouwerijen als particulieren. Wij bieden een totaalconcept; van de voorbereiding tot de afrondingsfase van een project.

Waarom KGIGROEP Geluidsisolatie?
Jaarlijks is er 5 miljard euro aan bouwschade, dat is 7% van de totale bouwproductie. 68% hiervan gebeurt tijdens de uitvoering. Het leggen van zwevende vloeren of het bouwen van een geluidsstudio en het plaatsen van geluidswerend glas wordt vaak uitbesteed aan partijen met te weinig kennis waardoor het resultaat niet optimaal is.

KGI Academie De KGI Groep hecht veel waarde aan kwalitatief goede trainingen en opleiding van zowel (licentie)ondernemers als geluidsisolatiemonteurs. Het delen van kennis en ervaring verhoogt de kwaliteit van de dienstverlening, de klantgerichtheid en de montage van geluidsisolatie; ofwel het eindre

KGI Groep

sultaat. Dit zijn belangrijke voorwaarden voor succes. Daarnaast zijn training en opleiding belangrijk voor de continuiteit en bewaking van het unieke KGIconcept. Opleiding en certificering vindt plaats binnen de afdeling KGI - Academie. De KGI - Academie is het interne training- en expertisecentrum van de KGI Groep in de meest brede zin van het woord. De KGI - Academie wordt gesteund door belangrijke marktpartijen waaronder leveranciers en externe (opleiding)instituten. De opleiding en certificering tot erkend geluidsisolatieondernemer en geluidsisolatiemonteur biedt de aangesloten bedrijven een belangrijk concurrentievoordeel ten opzichte van andere bouwbedrijven en isolatiemonteurs. Klanten van de KGI - Groep zijn verzekerd van kwaliteit en vakwerk!

Geluidsbewust bouwen doe je met de KGIGROEP en door de vraag van overheden, landelijke en internationale gerenommeerde organisaties is de behoefte aan een geprofessionaliseerde bedrijfskolom in de levering en afbouw van geluidsisolatie KGIGROEP ontstaan. Na zestien jaar praktijkervaring, onderzoek en innovatie in geluidsisolatie zijn de producten en diensten zoals die nu door de KGIGROEP worden aangeboden uitgegroeid tot een uniek totaalconcept voor het oplossen van alle geluidsproblemen.

Eerste in nederland

Klik hier om contact op te nemen met KGI Groep